Regulamin

Zasady obowiązujące na naszym łowisku.

Ogólny

 1. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i opłaceniu zezwolenia za wędkowanie.
 2. Zezwolenia należy wykupić u właścicieli lub w wybranych punktach sprzedaży. Jedna osoba łowiąca jedno zezwolenie (nie dotyczy towarzyszących dzieci do lat 16). Zezwolenie ważne jest tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem na podstawie, którego można stwierdzić tożsamość osoby.
 3. Wędkowanie nocne dozwolone po uprzednim zgłoszeniu sms na nr. tel. 502 262 122 (imię i nazwisko)
 4. Łowisko dzieli się na 2 zbiorniki na których obowiązują dodatkowe zasady
 5. Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 6. Zezwolenie dzienne obowiązuje od świtu do zmierzchu. Zezwolenie dobowe 24h dotyczy tylko łowiska karpiowego.
 7. Dzieci i młodzież do lat 16-tu mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 8. Osoby łamiące regulamin, limity połowów, oraz nieprzestrzegające okresów ochronnych ryb zostaną wydalone z naszego terenu bez zwrotu opłat oraz bez możliwości ponownego przyjazdu.
 9. Osobie która dopuści się kradzieży ryb naliczona zostanie kara 500zł za każdy kilogram. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko.
 10. Wykupując zezwolenie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez gospodarzy łowiska, Straż Rybacką, Policję, Straż Leśną oraz upoważnionych wędkarzy do kontroli zezwolenia, środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska. W przypadku odmowy kontroli przez prywatne osoby wezwany zostanie uprawniony do tego organ państwowy!
 11. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.
 12. Właściciel łowiska ma prawo zamknąć akwen na czas zawodów wędkarskich lub innych imprez na łowisku.
 13. Zajmowanie stanowisk odbywa się wg. pierwszeństwa przybycia z wyłączeniem stanowisk objętych rezerwacją.
 14. Dozwolone jest łowienie metodą gruntową, spławikową (max. 2 wędki), lub spinningową (max. 1 wędka).
 15. Prawo do przebywania na łowisku tylko dla osób z ważnym zezwoleniem (obowiązek telefonicznego zgłoszenia właścicielowi osoby towarzyszącej)
 16. Zabrania się przechowywanie ryb w siatkach, które są w wymiarach i okresach ochronnych, ponad limit dzienny oraz ryb których nie planujemy zabrać
 17. Obowiązuje kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym pod wpływem alkoholu i w woderach. Korzystanie z łodzi i pontonów odbywa się zawsze na własną odpowiedzialność.
 18. Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.
 19. Po zakończeniu wędkowania lub opuszczeniu łowiska brak możliwości powrotu do wędkowania tego samego dnia bez zgody właściciela.
 20. Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska zobowiązane są do pozostawienia porządku po sobie (bez względu na stan jaki zastały przed przybyciem).
 21. Zabrania się wrzucania niedopałków i odpadków do wody.
 22. Śmieci zostawiamy tylko i wyłącznie w pojemnikach znajdujących się przy wyznaczonych parkingach
 23. Ogniska palimy jedynie w miejscach wyznaczonych przez właściciela.
 24. Podczas sesji zdjęciowej złowionych ryb nie kładziemy na ziemi/trawie, zabrania się wykonywania zdjęcia na stojąco.
  W przypadku złowienia suma wypinamy go i wykonujemy zdjęcie na płytkiej wodzie.
 25. Złowione ryby wypinamy na macie, w wodzie lub w podbieraku.
 26. Nie dopuszcza się ważenia ryb w inny sposób niż przy zastosowaniu worków karpiowych, mat lub podbieraków
 27. Ryby do zdjęcia prezentujemy trzymając je w miarę możliwości poziomo, zawsze z podparciem drugiej ręki. Całkowity zakaz trzymania ryb w pionie.
 28. Osoby wykupujące zezwolenie, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku, w celach reklamowych i marketingowych przez właściciela łowiska, oraz podmioty przez niego wskazane.

Parkowanie i dojazd

 1. Dojazd do łowiska tylko od strony miejscowości Kwiecewo.
 2. Parkowanie pojazdów dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych, dopuszcza się parkowania pojazdów w obrębie stanowiska tylko za zgodą właściciela.
 3. Osoby towarzyszące zawsze parkują na wyznaczonym parkingu.

Wymiary i
okresy ochronne

Wymiary ochronne:
karp, amur, karaś złoty - Całkowity zakaz zabierania na terenie całego łowiska
sum do 70cm i od 100cm, szczupak do 50cm i od 70cm
Okres ochronny:
sum 1 listopada do 31 maja, szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia
Limity ilościowe ryb do zabrania:
sum, szczupak - 1szt., inne 5kg

UWAGA! Łączna ilość zabranych ryb nie może przekroczyć 5kg (złowienie jednej sztuki z wymienionych gatunków o masie powyżej 5kg, wyczerpuje limit)

UWAGA! Po wykonaniu limitu dziennego zakazuje się dalszego połowu ryb.

Zbiornik karpiowo-sumowy

 1. Przy połowie metodą włosową dopuszcza się korzystanie z 3 wędek
 2. Zakaz połowu ze środków pływających. Dozwolone sondowanie, nęcenie, podbieranie ryb i wywożenie zestawów ze środków pływających.
 3. Możliwe jest stawianie znaczników (bojek, markerów) na wodzie, natomiast przed opuszczeniem łowiska znaczniki muszą zostać zabrane z łowiska.
 4. Zakaz używania plecionek jako linek głównych oraz strzałówek.
 5. Dopuszcza się tylko jeden hak na zestaw
 6. Obowiązuje całkowity zakaz używania krętlików, oraz innych elementów łączeniowych które uniemożliwiałyby uwolnienie się klipsa, lub ciężarka z zestawu.
 7. Zakaz nęcenia surowym i niedogotowanym ziarnem
 8. Karpie złowione w nocy można przetrzymywać w workach karpiowych do rana (1 worek jedna ryba), amur zaraz po złapaniu i wykonaniu zdjęcia musi trafić do wody niezależnie od pory dnia
 9. Od Karpiarzy wymagane jest posiadanie na stanowisku: maty karpiowej, podbieraka o rozstawie ramion 1 metr, żyłki minimum 0,3 mm. Mile widziane jest stosowanie środka do dezynfekcji ran.
 10. Dozwolony połów na żywe przynęty na tzw. żywca (tylko gatunki ryb występujące w łowisku). Tylko za zgodą właściciela.
 11. Spinningowanie z łodzi dozwolone od 15 października do 31 grudnia dla posiadaczy dodatkowego zezwolenia.
 12. Podczas spinningowania dopuszcza się tylko i wyłącznie przynęty gumowe uzbrojone w jeden hak.

Zbiornik szczupakowy

 1. Na zbiorniku szczupakowym obowiązuje całkowity zakaz zabierania Szczupaków i Okoni (bez względu na wymiary ochronne).
 2. Dozwolone spinningowanie tylko ze środków pływających.
 3. Na zbiorniku szczupakowym połów od świtu do zmierzchu.
 4. Połów dzienny lub nocny z brzegu tylko za zgodą gospodarza łowiska
 5. Zakazuje się jakiejkolwiek formy trollingu oraz połowu na żywe przynęty
 6. Dozwolone używanie tylko haków i kotwiczek bez zadziorowych lub z przygiętymi zadziorami. Nie dopuszcza się przynęt uzbrojonych więcej niż jedną kotwiczkę lub jeden hak.
 7. Wyposażenie obowiązkowe: podbierak gumowany gdzie jeden z wymiarów kosza ma min. 70cm., rozwieracz i szczypce
Copyright © Łowisko Kwiecewo
Projekt i wykonanie Kolor Strefa
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram