Regulamin Łowiska Kwiecewo:
1. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i opłaceniu zezwolenia za wędkowanie.
2. Zezwolenia należy wykupić u właścicieli lub w wybranych punktach sprzedaży. Jedna osoba łowiąca jedno zezwolenie (nie dotyczy towarzyszących dzieci do lat 12). Zezwolenie ważne jest tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem na podstawie, którego można stwierdzić tożsamość osoby.
3. Łowisko dzieli się na 3 zbiorniki na których obowiązują różne zasady
4. Właściciele łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
5. Zezwolenie dzienne obowiązuje od świtu do zmierzchu. Zezwolenie dobowe 24h dotyczy tylko łowiska karpiowego i łowiska sumowego, a rozpoczęcie doby liczone jest od godziny 10:00
6. Dzieci i młodzież do lat 15-tu mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
7. Osoby łamiące regulamin, limity połowów, oraz nieprzestrzegające okresów ochronnych ryb zostaną wydalone z naszego terenu bez zwrotu opłat oraz bez możliwości ponownego przyjazdu.
8. Osobie która dopuści się kradzieży ryb naliczona zostanie kara 500zł za każdy kilogram. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko.
9. Wykupując licencję wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez gospodarzy łowiska, Straż Rybacką, Policję, Straż Leśną oraz upoważnionych wędkarzy do kontroli zezwolenia, środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska. W przypadku odmowy kontroli przez prywatne osoby wezwany zostanie uprawniony do tego organ państwowy! Z góry przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
10. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.
11. Właściciel łowiska ma prawo zamknąć akwen na czas zawodów wędkarskich lub innych imprez na łowisku.
12. Zajmowanie stanowisk odbywa się wg. pierwszeństwa przybycia.
13. Dozwolone jest łowienie metodą gruntową, spławikową (max. 2 wędki), lub spinningową (max. 1 wędka).
14. Prawo do przebywania na łowisku tylko dla osób z ważnym zezwoleniem (wędkarz zobowiązany jest do zgłoszenia właścicielowi telefonicznie osoby towarzyszącej)
15. Zabrania się przechowywanie ryb w siatkach, które są w wymiarach i okresach ochronnych, ponad limit dzienny oraz ryb których nie planujemy zabrać
16. Złowione ryby wędkarze muszą przechowywać osobno
17. Obowiązuje kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym pod wpływem alkoholu i całkowity zakaz kąpieli.
18. Wędkowanie nocne dozwolone po uprzednim zgłoszeniu sms na nr. tel. 502 262 122 (imię i nazwisko)
19. Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska.
20. Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska zobowiązane są do pozostawienia porządku po sobie (bez względu na stan jaki zastały przed przybyciem).
21. Zabrania się wrzucania do wody niedopałków i odpadków do wody.
22. Śmieci zostawiamy tylko i wyłącznie w pojemnikach znajdujących się przy wyznaczonych parkingach
23. Ogniska palimy jedynie w miejscach wyznaczonych przez właściciela.
24. Podczas sesji rybę trzymamy nad matą, zabrania się wykonywania zdjęcia na stojąco.

Parkowanie i dojazd:
1. Dojazd do łowiska tylko od strony miejscowości Kwiecewo.
2. Parkowanie pojazdów przy stanowiskach możliwe tylko i wyłącznie dla wędkarzy dobrowolnie udostępniających auto do kontroli (Osoby nie wyrażające zgody na kontrolę pojazdu zawsze zostawiają auto na wyznaczonym parkingu).
3. Osoby towarzyszące zawsze parkują na wyznaczonym parkingu.

Wymiary ochronne:
karaś złoty - Całkowity zakaz zabierania na terenie całego łowiska
karp do 35cm i od 50cm,
sum do 70cm i od 100cm,
lin do 25 cm i od 40 cm
szczupak do 50cm i od 70cm
okoń do 18cm i od 28cm

Okres ochronny:
sum 1 listopada do 31 maja
szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia

Limity ilościowe ryb do zabrania:
karp, sum, szczupak - 1szt., lin 2 szt., inne 5kg
UWAGA! Łączna ilość zabranych ryb nie może przekroczyć 5kg (złowienie jednej sztuki z wymienionych gatunków o masie powyżej 5kg, wyczerpuje limit)

Łowisko Karpiowe:
1. Na zbiorniku karpiowym obowiązuje całkowity zakaz zabierania karpi oraz amurów (bez względu na wymiary ochronne).
2. Zakaz połowu ze środków pływających. Dozwolone sondowanie, nęcenie i wywożenie zestawów ze środków pływających
3. Możliwe jest stawianie znaczników (bojek, markerów) na wodzie, natomiast przed opuszczeniem łowiska znaczniki muszą zostać zabrane z łowiska.
4. Zakaz używania plecionek jako linek głównych
5. Zakaz nęcenia surowym i niedogotowanym ziarnem
6. Karpie złowione w nocy można przetrzymywać w workach karpiowych do rana (1 worek jedna ryba), amur zaraz po złapaniu i wykonaniu zdjęcia musi trafić do wody niezależnie od pory dnia
7. Od Karpiarzy wymagane jest posiadanie na stanowisku: maty karpiowej, podbieraka o rozstawie ramion 1 metr, żyłki minimum 0,25 mm. Mile widziane jest stosowanie środka do dezynfekcji ran.

Łowisko Sumowe:
1. Na zbiorniku sumowym obowiązuje całkowity zakaz zabierania sumów (bez względu na wymiary ochronne).
2. Zakaz połowu ze środków pływających. Dozwolone sondowanie, nęcenie i wywożenie zestawów ze środków pływających.
3. Możliwe jest stawianie znaczników (bojek, markerów) na wodzie, natomiast przed opuszczeniem łowiska znaczniki muszą zostać zabrane z łowiska.
4. Dozwolony połów na żywe przynęty na tzw. żywca (tylko gatunki ryb występujące w łowisku).
5. Złowionych ryb nie kładziemy na ziemi/trawie, złowione sumy prosimy wypinać i wykonywać zdjęcia na płytkiej wodzie.

Łowisko Szczupakowe:
1. Na zbiorniku szczupakowym obowiązuje całkowity zakaz zabierania Szczupaków i Okoni (bez względu na wymiary ochronne)
2. Parkowanie tylko w wyznaczonym miejscu.
3. Dozwolone spiningowanie tylko ze środków pływających.
4. Na zbiorniku szczupakowym połów od świtu do zmierzchu
5. Połów dzienny lub nocny z brzegu tylko za zgodą gospodarza łowiska
6. Zakazuje się jakiejkolwiek formy trolingowania
7. Złowione ryby wypinamy na macie lub w podbieraku

Łowienie spod lodu:
Wędkowanie spod lodu tylko na łowisku Sumowym i Karpiowym
Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy
ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm

 

Drukuj